2023
Veronika Miller

Cách tính giá trị lớn thứ hai

Bạn có thể tính giá trị lớn nhất bằng hàm Max, nhưng để tính giá trị lớn thứ hai hoặc thứ ba, bạn sẽ cần sử dụng hàm LARGE.

2023
Veronika Miller

Cách chọn kiểu mẫu nền ô

Bối cảnh rất quan trọng, đặc biệt khi bạn cần phân biệt nội dung đã chọn với các nội dung khác. Để thêm hoặc thay đổi kiểu mẫu nền

2023
Veronika Miller

Làm thế nào để đặt số lượng và phần trăm trong một ô

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần đặt số lượng hoặc các trường hợp cùng với tỷ lệ phần trăm vào một ô trong Excel.

2023
Veronika Miller

Cách tìm một chuỗi văn bản trong các chú thích

Để tìm một chuỗi văn bản trong các nhận xét, vui lòng làm theo các bước bên dưới để biết chi tiết:

2023
Veronika Miller

Mũi tên Xuống: Xuống một ô

Mũi tên Xuống sẽ di chuyển xuống một ô trong trang tính.

2023
Veronika Miller

Cách tăng giới hạn bộ nhớ PHP

Bộ nhớ PHP là bộ nhớ tối đa (RAM) mà trang web của bạn có thể hoạt động cùng một lúc. Hầu hết các máy chủ đã đặt giới hạn bộ nhớ PHP thành một lượng nhỏ (ví dụ: 128MB), nhưng bạn có thể tăng lên một lượng lớn bằng các bước sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản lưu trữ của bạn (ví dụ: Hostgator Hosting); Bước 2: Nhấp vào tab 'Tệp và Thư mục' từ dải băng; Bước 3: Nhấp vào 'Mở Trình quản lý tệp'; Bước 4: Trong cửa sổ 'Trình quản lý tệp', nhấp vào 'wp-config.php', sau đó nhấp vào 'Chỉnh sửa' từ Ribbon; Bước 5: Sao chép các mã sau vào tệp ngay trước đó '/ * Vậy thôi, dừng chỉnh sửa! Chúc bạn viết blog vui vẻ.

2023
Veronika Miller

Cách thiết lập cùng một giá trị dọc tối thiểu cho tất cả các đường gấp khúc

Vui lòng xem các bước bên dưới để thiết lập cùng một giá trị dọc tối thiểu cho tất cả các biểu đồ thu nhỏ:

2023
Veronika Miller

Cách sử dụng hàm COMBINA

Hàm COMBINA trả về số lượng kết hợp (có lặp lại) cho một số mục nhất định.

2023
Veronika Miller

Cách làm nổi bật các ô nằm giữa hai giá trị

Sử dụng định dạng có điều kiện, bạn có thể nhanh chóng đánh dấu các số có giá trị nằm giữa hai giá trị. Vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu; Bước 2: Nhấp vào tab 'Trang chủ' từ Ribbon; Bước 3: Nhấp vào lệnh 'Định dạng có điều kiện' trong phần 'Kiểu'; Bước 4: Nhấp vào lệnh 'Đánh dấu ô quy tắc' từ danh sách thả xuống, sau đó chọn 'Giữa' từ danh sách mở rộng; Bước 5: Nhập số nhỏ hơn vào hộp đầu tiên (ví dụ: $ 63,778,00) và số lớn hơn trong hộp thứ hai (ví dụ: $ 89,909,00) và định dạng phông chữ và màu ô; Bước 6: Nhấp vào 'OK' tại

2023
Veronika Miller

Cách sử dụng hàm COUNTIF

Để đếm số ô chứa một giá trị cụ thể (ví dụ: một từ hoặc một số), bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF

2023
Veronika Miller

Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT thêm tất cả các kết quả nhân cho tất cả các mảng.

2023
Veronika Miller

Cách làm nổi bật 10 giá trị hàng đầu trong Google Trang tính

Khi làm việc với dữ liệu trong Google Trang tính, bạn thường cần xử lý các giá trị hàng đầu. Bạn có thể muốn đánh dấu 10 giá trị hàng đầu hoặc 5 giá trị hàng đầu trong dữ liệu của mình. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ làm nổi bật 3 giá trị hàng đầu, nhưng các bước để có 10 giá trị hàng đầu cũng giống nhau.